Zateplení fasády domu

zatepleni fasady

Jednou z nejznámějších součástí revitalizace domu (a to ať už revitalizace bytového domu či revitalizace rodinného domu) je zateplení fasády domu.

Zateplení fasády domu je relativně nejsnadnějším a nejrychlejším opatřením, které přinese okamžité úspory v nákladech na provoz bytového či rodinného domu. Navíc se také díky zateplení fasády zlepší komfort bydlení i v horkých letních měsících.

Kromě toho má zateplení fasády domu estetický efekt, kdy je obnovena krása fasádní barvy. Při použití moderních technologií na zateplení fasády je i výrazně prodloužena životnost pláště budovy.

Nejčastěji je aplikován tzv. vnější kontaktní zateplovací systém. Jednoduše řečeno, je v tomto případě izolant (což může být zejména fasádní polystyren
nebo desky či lamely z minerálních vláken) přilepen k podkladu a následně ukotven talířovými hmoždinkami.

 

Vnější kontaktní zateplovací systém ETICSZákladem každého zateplovacího systému jsou tepelně izolační desky (EPS nebo MW). Desky jsou přilepeny na obvodovou stěnu lepicí a stěrkovou hmotou a mechanicky kotveny plastovými, talířovými hmoždinkami. Na takto připravenou plochu se vytváří základní vrstva, která je kombinací lepicí a stěrkové hmoty, vyztužené skleněnou síťovinou – proti vzniku prasklin. Jako finální vrstva celého souvrství je omítka. (Obrázek i text převzat z tohoto zdroje.)

 

Na zvolený izolant se pak nanáší stěrkový tmel včetně nezbytné ztužující síťky ze skelných vláken. Finální povrchová vrstva je tvořena pastovitou omítkou, která může být probarvená do nejrůznějších odstínů. U omítek je možné díky moderním technologiím docílit dalších vlastností povrchu fasády, jako například vynikající difuze vodních par, optimalizacee vnitřního klima, zvýšená odolnost proti zašpinění, samočisticí schopnost, fotokatalytický efekt, rychleschnoucí povrch, zvýšená ochrana proti řasám a plísním a další.

Vnější kontaktní zateplovací systém, který je dnes stále častejí označován mezinárodní zkratkou ETICS, patří nejen u nás, ale i v zahraničí k nejvíce používaným technologiím zlepšujícím tepelně-technické parametry obvodových plášťů budov.

Zásady provádění systémů vnějších kontaktních zateplovacích systémů (nebo-li ETICS) stanovují technologické předpisy výrobců a hlavně také norma ČSN 73 2901.

ČSN 73 2901 – Provádění vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů (ETICS) byla vydána v dubnu 2005. Tato norma prošla nedávno aktualizací a v září 2017 bylo toto její aktualizované znění vydáno, s účinností od začátku října 2017.

zatepleni fasady

V rámci této aktualizace došlo k úpravám v předmětu normy a k úpravám definic, a to s ohledem na evropské technické specifikace a jiné související evropské dokumenty. Dále došlo k úpravám v obecné části a také k úpravám v části jednotlivých technologických operací a kontrolní činnosti, a to s ohledem na poznatky získané z praxe, nové druhy výrobků, výsledky ověřování vlastností ETICS a také s ohledem na některé zásady požární bezpečnosti.

Přehled nejdůležitějších změn najdete zde – zdroj: https://imaterialy.dumabyt.cz/rubriky/legislativa/zmeny-v-norme-csn-73-2901-provadeni-vnejsich-tepelneizolacnich-kompozitnich-systemu-etics-platne-od-1-10-2017_46062.html

Mezi přední systémové výrobce vnějších kontaktních zateplovacích systémů, se kterými naše stavební firma DVASTAF GROUP spolupracuje jsou:

Pokud potřebujete k zateplení fasády domu další informace, poradenství nebo cenovou kalkulaci, neváhejte stavební firmu DVASTAF GROUP kontaktovat přímo přes tento formulář, případně zde jsou naše kompletní kontakty.