Sanace fasády bytového domu, Irkutská ulice v Brně

Fasádu je třeba sanovat odborně a právě naše brněnská stavební firma DVASTAF GROUP nabízí certifikovanou sanaci fasád s kvalitními produkty značky Caparol.

Sanace fasády Irkutská Brno

Řešení Caparol Clean Concept stojí na systematickém postupu, počínaje analýzou objektu, přes návrh přesného postupu pro konkrétní budovu, až po udělení záruky v délce trvání až 12 let od dokončení sanace, a to přímo ze strany Caparolu.

Sanace fasády Irkutská Brno

Naše čistá práce je (a dlouho bude) vidět na fasádě bytového domu na ulici Irkutská v Brně, kterou jsme odborně sanovali právě produkty Caparol.

Sanace fasády Irkutská Brno

Oprava fasády bytového domu na ulici Spolková

oprava fasády Spolková Brno

Jako součást opravy fasády bytového domu na ulici Spolková v historickém středu Brna byly naší stavební firmou provedeny práce v rozsahu:

  • Otlučení a náhrada břízolitových omítek.
  • Oprava a nátěr historických částí podstřešní římsy.
  • Výměna všech klempířských prvků.
  • Aplikace silikonových strukturovaných roztíraných omítek na plochách a ostěních fasády.
  • Aplikace dekorativní mozaikové omítky na sokl domu.
  • Byla vyměněna část otvorových výplní za nová platová okna.
  • Provedli jsme montáž bezpečnostních mříží na sklepní okna.

oprava fasády Spolková Brno

Sanace fasády bytového domu, Habřinova ulice v Brně

Stavební chemie Caparol, kterou naše stavební firma používá, je jedničkou na německém trhu značek pro profesionály. Společnost Caparol se problematikou odolnosti omítek zabývá desítky let. Provádí výzkum a vývoj ve vlastních laboratořích a testovacích areálech, spolupracuje s vysokými školami. Díky mnohaletým zkušenostem může nabídnout zákazníkům řešení pro sanaci zaplísněných fasád.

sanace fasády Habřinova

Právě prověřený technologický postup sanace fasád a kvalitní materiály značky Caparol jsme použili na bytovém domě na Habřinově ulici v Brně.

sanace fasády Habřinova

Fasádu jsme odborně očistili a natřeli, takže opět září novotou.

Nová fasáda na základní škole v Brně

Školy byly aktuálně (kvůli opatřením proti šíření koronaviru) bez dětí poměrně smutné. Část dětí se ale už do svých tříd vrací a jedna škola dostala na podzim nový veselý kabát.

Stavebí firma DVASTAF GROUP začátkem listopadu dokončila novou veselou fasádu na základní škole v Brně.

fasáda škola brno

Věříme, že použité kvalitní materiály Weber budou dlouho sloužit svému účelu a těšit žáky, učitele i okolí svými veselými barvami.

Nová fasáda na administrativní budově v Brně

Počasí už nezadržitelně hlásí příchod zimy.🎄☃️ My ale ještě neuléháme k zimnímu spánku!🦔🛏 Naopak, pracujeme na nejvyšší otáčky💪🚀, abychom zdárně dokončili a předali rozdělané stavby.🏗🏠 Tak jako tuto novou fasádu na administrativní budově v Brně.🏢 😉 #dvastaf #novafasada #shumoremjdevsechnolip

nová fasáda administrativní budova Brno

Zateplení fasády, oprava balkonů a střechy na bytovém domě v Letovicích

Aktuálně dokončujeme zakázku na kompletní zateplení obvodových stěn, zateplení střechy a opravu balkonů bytového domu v Letovicích.

Zateplení bytového domu Letovice

V rámci odvedených stavebních prací jsme realizovali kontaktní zateplení obvodového pláště izolantem Capatect EPS F Grafit. Jedná se o tvarově stabilizované přesné desky z grafitového expandovaného polystyrenu.

Tepelná izolace byla nalepena minerálním lepidlem vylepšeným organickými pryskyřicemi Capatect Top Fix Kleber.

Zateplení bytového domu Letovice

Stěrková vrstva je tvořena vysoce kvalitním minerálním tmelem s uhlíkovými vlákny Capatect Minera Carbon Extra Staubarm.

Omítka je provedena materiálem Capatect Carbopor Easy, což je dekorativní strukturovaná omítka plněná uhlíkovými vlákny, zajišťující mechanickou odolnost ETICS s pevností 20 J.

Zateplení bytového domu Letovice

V rámci rekonstrukce tohoto bytového domu byly opraveny a dotepleny stávající podesty balkonů.
Balkony byly navíc osazeny novým hliníkovým zábradlím, včetně bočního zasklení.
Na podlahách balkonů byly nově osazeny souvrství, včetně pochozí vrstvy ze slinuté dlažby Taurus.

Oprava střechy bytového domu Letovice

Dále jsme kompletně zateplili střechu izolantem EPS 100 S.
Následně byla provedena nová krytina z PVC fólie, včetně veškerých detailů, osazení nových VZT turbín Lomanco, osazení nových hliníkových výlezů a provedení nové hromosvodné soustavy střechy domu.

Součástí přípravných prací na této zakázce bylo i vyřízení dotačního programu z Evropského fondu pro regionální rozvoj (Integrovaný regionální operační program – IROP) a dále zajištění finančních prostředků pro potřeby realizace této zakázky.

V rámci této zakázky v současné době budujeme čtyři nová vstupní schodiště do objektů a tři nová schodiště do sklepů. O jejich průběhu a dokončení Vás budeme brzy informovat. 🙂

Oprava fasády bytového domu v Brně

V rámci další úspěšně realizované zakázky v Brně Líšni jsme provedli opravu fasády, nové omítky, opravu balkonů, nové dlažby a zábradlí, opravu střech, nové klempířské prvky, hromosvod a další stavební práce.

Na zakázce byly použity materiály renomovaných evropských výrobců Ardex., PCI atd.

Bylo osazeno nové žárově zinkované zábradlí.

Na obrázku vidíte porovnání „před“ a „po“.