Zateplení fasády, oprava balkonů a střechy na bytovém domě v Letovicích

Aktuálně dokončujeme zakázku na kompletní zateplení obvodových stěn, zateplení střechy a opravu balkonů bytového domu v Letovicích.

Zateplení bytového domu Letovice

V rámci odvedených stavebních prací jsme realizovali kontaktní zateplení obvodového pláště izolantem Capatect EPS F Grafit. Jedná se o tvarově stabilizované přesné desky z grafitového expandovaného polystyrenu.

Tepelná izolace byla nalepena minerálním lepidlem vylepšeným organickými pryskyřicemi Capatect Top Fix Kleber.

Zateplení bytového domu Letovice

Stěrková vrstva je tvořena vysoce kvalitním minerálním tmelem s uhlíkovými vlákny Capatect Minera Carbon Extra Staubarm.

Omítka je provedena materiálem Capatect Carbopor Easy, což je dekorativní strukturovaná omítka plněná uhlíkovými vlákny, zajišťující mechanickou odolnost ETICS s pevností 20 J.

Zateplení bytového domu Letovice

V rámci rekonstrukce tohoto bytového domu byly opraveny a dotepleny stávající podesty balkonů.
Balkony byly navíc osazeny novým hliníkovým zábradlím, včetně bočního zasklení.
Na podlahách balkonů byly nově osazeny souvrství, včetně pochozí vrstvy ze slinuté dlažby Taurus.

Oprava střechy bytového domu Letovice

Dále jsme kompletně zateplili střechu izolantem EPS 100 S.
Následně byla provedena nová krytina z PVC fólie, včetně veškerých detailů, osazení nových VZT turbín Lomanco, osazení nových hliníkových výlezů a provedení nové hromosvodné soustavy střechy domu.

Součástí přípravných prací na této zakázce bylo i vyřízení dotačního programu z Evropského fondu pro regionální rozvoj (Integrovaný regionální operační program – IROP) a dále zajištění finančních prostředků pro potřeby realizace této zakázky.

V rámci této zakázky v současné době budujeme čtyři nová vstupní schodiště do objektů a tři nová schodiště do sklepů. O jejich průběhu a dokončení Vás budeme brzy informovat. 🙂